FINS QUE LA CUREM NO PARAREM

La leucèmia es un tipus de càncer que afecta cada any més de 5.000 persones al nostre país. Molts d’aquests pacients són nens, ja que és el càncer pediàtric més freqüent.

Després de la seva recuperació, el tenor Josep Carreras va crear la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia el 14 de juliol de 1988 per a tornar a la societat i la ciència totes les mostres d’afecte rebudes durant el seu tractament.


Des de fa 25 anys, a la Fundació Josep Carreras treballem per aconseguir un únic objectiu: que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% curable. Ho fem a través de diferents programes: el finançament de projectes d’investigació científica (Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras), la creació i la gestió del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) o els serveis socials a pacients, com els pisos d’acollida, entre altres. Des dels nostres inicis, a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, conjuntament amb les nostres fundacions germanes d’Alemanya, els Estats Units i Suïssa, portem invertits més de 100 milions d’euros en investigació científica. Gràcies al REDMO, més de 3.000 persones s’han sotmès a un transplantament de medul·la òssia o sang de cordó umbilical procedent d’un donant voluntari al nostre país i hem acollit als nostres pisos més de 150 pacients i les seves famílies.

La Fundació Josep Carreras és una organització privada i independent que es finança gràcies a les aportacions individuals de milers de persones, les col·laboracions de moltes empreses i, fonamentalment, gràcies a les nombroses activitats benèfiques del seu president, Josep Carreras.

El nostre treball es deu a l’ajuda de totes aquestes persones solidàries fins a la medul·la, però també a moltes altres que ens recolzen amb la difusió de la nostra causa i fan que la lluita contra la leucèmia sigui una realitat i un compromís prioritari.

Amb l’adquisició de qualsevol producte d’aquesta botiga online, no només estaràs col·laborant a la lluita contra la leucèmia tot oferint nous recursos per a finançar els nostres programes, sinó que podràs donar a conèixer a la societat la teva implicació i compromís amb la nostra causa.

Gràcies per ser una persona solidària fins a la medul·la!