Política de privacitat

 D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que:

  • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Fundació Privada Internacional Josep Carreras, G-58734070, amb seu al carrer Muntaner 383 de Barcelona (cp 08021).
  • DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@fcarreras.es

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de participants de les activitats organitzades per l’Entitat, així com també la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de l’Entitat. La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment. Les categories de dades de les que es disposa de la persona són personals i/o bancàries. Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball. En cap cas s’enviaran a tercers o es faran transferències internacionals de les dades. Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat. Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.