Política de privacidad 

LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT AMB UN COP D’ULL

1.    QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT? 

Les seves dades personals que facilita quan adquireix els diferents productes que es detallen al web https://tiendafcarreras.org/es/ són tractades per la FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS com a responsable del tractament. La FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS és l’encarregada de decidir com fa servir i protegeix les seves dades.

 

2.    PER A QUÈ FEM SERVIR LES SEVES DADES PERSONALS?

Fem servir les seves dades personals, obtingudes en línia a través del web https://tiendafcarreras.org/es/, entre altres finalitats, per gestionar el seu registre com a usuari, gestionar la compra de productes i atendre les seves consultes, com també, si ho desitja, per enviar-li les nostres comunicacions personalitzades.

 

3.    PER QUÈ FEM SERVIR LES SEVES DADES PERSONALS? 

Estem legitimats per tractar les seves dades personals per diferents motius. El motiu principal és que necessitem tractar-les per a l’execució correcta del contracte que accepta amb nosaltres en registrar-se i en fer una compra o gaudir d’algun dels nostres serveis o funcionalitats, tot i que hi ha altres raons que ens legitimen a fer-ho, com ara l’interès a atendre les seves consultes o el consentiment que ens presta per enviar-li el nostre butlletí informatiu, entre d’altres.

 

4.     AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS? 

Compartirem les seves dades amb els diferents prestadors de serveis que ens ajuden o ens donen suport.

 

5.    ELS SEUS DRETS 

Té dret a accedir, rectificar o suprimir les seves dades personals. En alguns casos, també té altres drets, com, per exemple, el dret a oposar-se que fem servir les seves dades o el dret a la portabilitat d’aquestes dades, com li expliquem detalladament més endavant.

El convidem a llegir tot seguit la nostra Política de Privacitat sencera per entendre detalladament l’ús que farem de les seves dades personals i els drets que té en relació amb aquestes dades.

 

ABANS DE COMENÇAR…

En aquesta Política de Privacitat hi trobarà tota la informació rellevant que s’aplica respecte a l’ús que fem de les dades personals dels nostres clients i usuaris.

Desitgem ser transparents en relació amb el que fem amb les seves dades personals, amb la finalitat que els nostres clients i usuaris entenguin les implicacions dels usos que duem a terme o els drets que tenen en relació amb aquestes dades. Així, doncs, posem a la seva disposició tota la informació de manera permanent en aquesta Política de Privacitat, que pot consultar quan ho consideri oportú. Així mateix, pot anar trobant informació sobre cada tractament de les seves dades personals a mesura que els nostres clients i usuaris vagin interactuant amb nosaltres.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les seves dades personals és: FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS.

CIF: G-58734070

Adreça postal: carrer de Muntaner, 383, 08021 Barcelona

Correu electrònic: dpd@fcarreras.es

 

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes, els serveis o les funcionalitats de què vulgui gaudir en cada moment, necessitem tractar unes dades o unes altres. En general, segons el cas aquestes dades són les següents:

• Les seves dades identificatives (per exemple, el nom i el cognom, l’idioma, el país des del qual interactua amb nosaltres, les dades de contacte, etc.).

• Informació econòmica i transaccional (per exemple, les dades de pagament o de targeta, informació sobre les compres, les comandes, les devolucions, etc.).

• Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas que interactuï amb nosaltres des del mòbil, per exemple).

• Informació comercial en cas que estigui subscrit al nostre butlletí.

• Dades sobre els seus gustos i preferències.

Recordi que, quan li demanem que empleni les seves dades personals per donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la plataforma, marquem alguns camps com a obligatoris, ja que són dades que necessitem per poder prestar-li el servei o donar-li accés a la funcionalitat en qüestió.

Si us plau, tingui en compte que, si decideix no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugui completar el registre com a usuari o que no pugui gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

Depenent de com interactuï amb la nostra plataforma, tractem les seves dades personals per a les finalitats següents:

1. Per gestionar el registre com a usuari de la plataforma

En cas que decideixi registrar-se com a usuari a la nostra plataforma, necessitem tractar les seves dades per identificar-lo com a usuari i donar-li accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat. Pot cancel·lar el seu compte d’usuari registrat contactant amb nosaltres, per mitjà de l’adreça postal o l’adreça electrònica que es detallen en aquesta Política de Privacitat.

2. Per al desenvolupament, el compliment i l’execució del contracte de compravenda

Aquesta finalitat inclou el tractament de les seves dades principalment per:

  • Contactar amb vostè en relació amb actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb els productes adquirits, incloent-hi l’enviament d’enquestes de qualitat sobre els productes subministrats.
  • Gestionar el pagament dels productes que adquireixi, independentment del mitjà de pagament emprat.
  • Activar els mecanismes necessaris amb la finalitat de prevenir potencials fraus contra vostè i contra nosaltres mateixos durant el procés de compra. Si considerem que l’operació pot ser fraudulenta, aquest tractament pot tenir com a conseqüència el bloqueig de la transacció.
  • Gestionar possibles devolucions un cop hagi fet una compra i gestionar sol·licituds d’informació sobre la disponibilitat dels diferents productes.
  • Facturar i posar a la seva disposició els tiquets, les factures i qualsevol altre document acreditatiu del pagament de les compres que hagi fet a la nostra plataforma.

 

 3. Per atendre les sol·licituds o peticions que faci a través dels diferents mitjans incorporats a la nostra plataforma.

Només tractem les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar o resoldre la seva sol·licitud o petició.

 

4. Per a finalitats de màrqueting

Si se subscriu al nostre butlletí, tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar aquesta subscripció, incloent-hi l’enviament d’informació personalitzada sobre els nostres productes a través de diversos mitjans (correu electrònic o SMS). Aquest tractament de les seves dades comporta l’anàlisi del seu perfil d’usuari o client per determinar quines són les seves preferències i, per tant, quins poden ser els productes i els serveis que encaixen més amb el seu estil a l’hora d’enviar-li informació. Recordi que es pot donar de baixa del butlletí en qualsevol moment i sense cap cost comunicant-nos-ho a l’adreça postal o a l’adreça electrònica que es detallen en aquesta Política de Privacitat.

 

Dur a terme accions promocionals. En participar en alguna acció promocional, ens autoritza a tractar les seves dades en funció de cada acció promocional i publicar-les a través de diferents mitjans, com ara xarxes socials, o a la nostra pròpia plataforma. En cada acció promocional en què participi tindrà disponible les bases legals corresponents, en les quals li facilitarem informació més detallada sobre el tractament de les seves dades personals.

 

5. Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels nostres serveis

L’informem que, si accedeix a la nostra plataforma, tractarem les seves dades de navegació amb finalitats analítiques i estadístiques, és a dir, per entendre la manera en què els usuaris interactuen amb la nostra plataforma, la qual cosa ens permetrà introduir-hi millores. Així mateix, a vegades fem enquestes de qualitat i altres accions destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients i usuaris i detectar les àrees en què podem millorar.

 

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals també depèn de la finalitat per a la qual les tractem. Així, doncs, hi ha diferents bases legals en funció de les finalitats següents:

1. Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma

El tractament de les seves dades és necessari per executar els termes que regulen l’ús de la plataforma. D’aquesta manera, perquè es pugui registrar com a usuari a la plataforma, ens cal tractar les seves dades personals, ja que, si no, no podríem gestionar el seu registre.

2. Desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda

El tractament de les seves dades personals és necessari per executar el contracte de compravenda que ens vincula amb vostè. Entenem que el tractament d’aquestes dades és positiu per a totes les parts que intervenen quan es fa el pagament d’una compra i especialment per a vostè, ja que ens permet instaurar les mesures adequades per protegir-lo contra intents de frau de tercers.

3. Atenció al client

Considerem que tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o les consultes que ens plantegi a través dels diversos mitjans de contacte existents. Entenem que el tractament d’aquestes dades també és beneficiós per a vostè, en la mesura que ens permet poder atendre’l adequadament i resoldre les consultes que ens plantegi. En particular, quan es posi en contacte amb nosaltres per gestionar incidències relacionades amb un producte adquirit a través de la plataforma, el tractament és necessari per executar el contracte de compravenda.

Quan la seva consulta estigui relacionada amb l’exercici dels drets sobre els quals l’informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostres productes o serveis, allò que ens legitima per tractar les seves dades personals és el compliment d’obligacions legals per part nostra.

4. Màrqueting

La base legítima per tractar les seves dades personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment que ens presta.

A tall d’exemple, quan accepta rebre informació personalitzada a través de diversos mitjans, quan autoritza l’enviament del butlletí o quan accepta les bases legals per participar en una acció promocional.

Amb la finalitat de mostrar-li informació personalitzada, considerem que tenim un interès legítim per elaborar un perfil amb la informació de què disposem sobre vostè (dades de navegació, preferències o històric de compres) i les dades personals que ens ha facilitat, com ara la franja d’edat o l’idioma, ja que entenem que el tractament d’aquestes dades també és beneficiós per a vostè, perquè li permet millorar la seva experiència com a usuari i accedir a informació d’acord amb les seves preferències.

5. Anàlisi d’usabilitat i de qualitat

Necessitem que ens doni el seu consentiment per analitzar la usabilitat de la plataforma i el grau de satisfacció de l’usuari, ja que entenem que el tractament d’aquestes dades també és beneficiós per a vostè, perquè la finalitat és millorar l’experiència de l’usuari i oferir un servei de més qualitat.

      

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

1. Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma

Tractarem les seves dades durant el temps en què mantingui la condició d’usuari registrat, és a dir, fins al moment que decideixi donar-se de baixa com a usuari.

2. Desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda

Tractarem les seves dades personals amb l’única finalitat de gestionar els serveis de facturació respecte als productes adquirits al web https://tiendafcarreras.org/es/. Les dades seran mantingudes en virtut del que estableix la legislació tributària i, també, durant el termini en què l’autoritat judicial les pugui requerir atenent el termini de prescripció de les diferents accions judicials.

3. Atenció al client

Tractarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud o petició.

4. Màrqueting

Tractarem les seves dades fins que sol·liciti la baixa o cancel·li la seva subscripció al butlletí. Si participa en accions promocionals, conservarem les seves dades personals durant un termini de 6 mesos des que finalitzi l’acció.

Independentment del fet que tractem les seves dades durant el temps estrictament necessari per complir la finalitat corresponent, les conservarem amb posterioritat degudament desades i protegides durant el temps en què puguin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment de la normativa vigent a cada moment.

Una vegada prescriguin les possibles accions en cada cas, suprimirem les dades personals.

On s’emmagatzemen les dades personals?

Les dades s’emmagatzemen en una base de dades electrònica situada a Espanya. La base de dades està protegida per mesures que garanteixen la seguretat i una estricta política de control d’accés. [PTB3] 

    

5. COMPARTIREM LES SEVES DADES AMB TERCERS?

Per complir les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat, cal que donem accés a les seves dades personals a terceres parts que ens donen suport en els serveis que li oferim i que detallem a continuació:

• Prestadors de serveis l’activitat dels quals té com a finalitat dur a terme el manteniment del lloc web i gestionar correctament l’adquisició dels productes per part dels usuaris.

• Administració tributària.

• Entitats financeres.

• Proveïdors de serveis tecnològics.

• Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament.

     

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Ens comprometem a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i a garantir-li l’exercici dels seus drets.

Pot exercir els seus drets sense cap cost enviant-nos un correu electrònic a la nostra adreça dpd@fcarreras.es i indicant-nos simplement el motiu de la seva sol·licitud i el dret que vol exercir.

En cas que ho considerem necessari per poder identificar-lo, li podem sol·licitar una còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat. En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractem les seves dades, vostè té dret a:

• Demanar-nos accés a les dades seves de què disposem.

• Demanar-nos que rectifiquem les dades de què ja disposem. Tingui en compte que, en facilitar-nos activament les seves dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos-en qualsevol canvi o modificació.

• Demanar-nos que suprimim les seves dades en la mesura que ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual les hem de tractar en els termes que hem explicat més amunt, o que ja no tinguem la legitimació per fer-ho.

• Demanar-nos que limitem el tractament de les seves dades, la qual cosa comporta que, en casos determinats, ens pugui sol·licitar que suspenguem temporalment el tractament de les dades o que les conservem més enllà del temps necessari quan s’escaigui. Si ens ha proporcionat el consentiment per tractar les seves dades personals per a qualsevol finalitat, també té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

• D’altra banda, si el tractament de les seves dades està basat en el nostre interès legítim, també té dret a oposar-s’hi.

Finalment, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinent, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

7.  CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de Privacitat quan ho considerem convenient. En cas que ho fem, li ho notificarem per diferents vies a través de la plataforma o, fins i tot, a la seva adreça electrònica quan el canvi en qüestió sigui significatiu respecte a la seva privacitat, de manera que pugui revisar els canvis, valorar-los i, si s’escau, oposar-s’hi o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat.

 

8. INFORMACIÓ SOBRE GALETES

Utilitzem galetes i dispositius similars per facilitar la seva navegació en la plataforma, conèixer com interactua amb nosaltres i, en casos determinats, poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació. Si us plau, llegeixi la nostra Política de Galetes per conèixer més detalladament les galetes i els dispositius similars que fem servir, la seva finalitat i altra informació d’interès.